Taryfa

1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca w okresie:

- Od 11.06.2018r. do 10.06.2019r.

Tayfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena jednostkowa netto (zł/m3) Cena jednostkowa brutto (zł/m3)
Grupa 1 - Wszyscy odbiorcy Cena wody 2,80 3,02
Cena ścieków 5,00 5,40

 

- Od 11.06.2019r. do 10.06.2020r.

Tayfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena jednostkowa netto (zł/m3) Cena jednostkowa brutto (zł/m3)
Grupa 1 - Wszyscy odbiorcy Cena wody 2,82 3,05
Cena ścieków 5,08 5,49

 

- Od 11.06.2020r. do 10.06.2021r.

Tayfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena jednostkowa netto (zł/m3) Cena jednostkowa brutto (zł/m3)
Grupa 1 - Wszyscy odbiorcy Cena wody 2,84 3,07
Cena ścieków 5,14 5,55

 

 

 

 
 
 
 

Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
tel./fax: 58 588 42 73 | kom. 513 027 950 | e-mail: komunalny.zblewo@wp.pl

Copyright © Zakład Komunalny Gminy Zblewo