Taryfa

1. Porównianie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
Tayfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana
  Cena wody (zł/m3) 2,78 2,80 100,00 %

Podane ceny są cenami netto - bez podatku VAT

 

2. Porównianie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
Tayfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana
  Cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 4,97 5,00 100,00%

Podane ceny są cenami netto - bez podatku VAT

 

 
 
 
 

Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
tel./fax: 58 588 42 73 | kom. 513 027 950 | e-mail: komunalny.zblewo@wp.pl

Copyright © Zakład Komunalny Gminy Zblewo