Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- budowy przyłączy i sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych

 
 
 
 

Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
tel./fax: 58 588 42 73 | kom. 513 027 950 | e-mail: komunalny.zblewo@wp.pl

Copyright © Zakład Komunalny Gminy Zblewo