Dane teleadresowe

Zakład Komunalny Gminy Zblewo
ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo

tel./fax: 58 588 42 73
kom. 513 027 950

e-mail: komunalny.zblewo@wp.pl

NIP: 592-210-97-07
REGON: 220155086

 

Lokalizacja

 

 

 
Formularz kontaktowy

Prześlij mi kopię wiadomości

 
 
 

Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
tel./fax: 58 588 42 73 | kom. 513 027 950 | e-mail: komunalny.zblewo@wp.pl

Copyright © Zakład Komunalny Gminy Zblewo

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny Gminy Zblewo z siedzibą Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Komunalnym Gminy Zblewo: iod.zk@wp.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zadań realizowanych przez Zakład Komunalny Gminy Zblewo. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
 1. Przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 7. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia, na podstawie art. 77 Rozporządzenia; 
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest to warunek niezbędny do realizacji umowy. 
  W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy. 
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 
 1. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych 
  na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora 
  na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany nie będą podlegały profilowaniu. 
 1. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.